Adwokat Długołęka – Hanna Bohr-Szymczak

Nieudany urlop? Zobacz, czy biuro podróży musi ci zwrócić koszt wycieczki.

Piękne krajobrazy, pięciogwiazdkowe hotele, ultra all inclusive, obsługa na najwyższym poziomie, to tylko niektóre z pięknych obietnic biur podróży, które słyszymy kupując wyczekaną wycieczkę. Może się jednak okazać, że nasz urlop zamieni się w koszmar niczym niepodobny do opisów z broszur informacyjnych i zdjęć z katalogu. Czego może domagać się turysta od organizatora za tzw. zmarnowany urlop? O tym poniżej.

Co najczęściej reklamują turyści?

  • Standard hotelu
  • Standard posiłków
  • Daty wylotu/przylotu
  • Brak deklarowanych atrakcji w hotelu
  • Konieczność zmiany hotelu (zjawisko tzw. overbookingu)

Jeżeli po lekturze umowy i broszur informacyjnych można było spodziewać się czegoś innego niż to, co zastali Państwo w trakcie wakacyjnego pobytu należy zastanowić się nad złożeniem reklamacji do biura podróży. Taką reklamację należy złożyć niezwłocznie (najlepiej jeszcze w trakcie trwania imprezy turystycznej).

Czy biuro podróży będzie odpowiedzialne za winę hotelu?

Biuro podróży nie może uwolnić się od odpowiedzialności ze względu na to, że winę (np. za standard posiłków) ponosi hotel, gdyż odpowiada ono za wykonanie wszystkich świadczeń z umowy zawartej z usługobiorcą. Co więcej, mając na względzie ochronę klienta imprezy turystycznej, ustawodawca wprowadził ustawowe domniemanie odpowiedzialności organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umówionej usługi.

Czego można domagać się od biura podróży?

Od biura podróży można domagać się żądania obniżenia ceny imprezy turystycznej. Przy wyliczeniu kwoty obniżki warto skorzystać z tzw. tabeli frankfurckiej, która (choć nie ma mocy obowiązującej) często używana jest przez polskie sądy.

Usługobiorca ma także prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkody lub krzywdy doznane w wyniku niezgodności usługi z umową. Organizator powinien wypłacić je niezwłocznie, chyba że udowodni, że winę ponosi sam turysta lub osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług objętych umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć ani uniknąć. Warto podkreślić, że w skład powyższego mogą wchodzić np. koszty zakupu ubrań (w przypadku zgubienia bagażu) lub posiłków (gdy hotel ich nie zapewnia).

Ponadto, turysta może żądać zadośćuczynienia za zmarnowany urlop, czyli rekompensaty za krzywdę, którą spowodował nadmierny stres, nieprzyjemne przeżycia, zawiedzione nadzieje, czy nawet niemożność zrelaksowania się w czasie zaplanowanego urlopu. Wyliczając wysokość zadośćuczynienia należy wziąć pod uwagę nieprzyjemne przeżycia związane z doznanymi niedogodnościami, które w konsekwencji spowodowały nieprzyjemności w związku z zaplanowanym urlopem.

Na dochodzenie swoich spraw, związanych z nieudaną imprezą turystyczną podróżny ma 3 lata. Należy jednak pamiętać, że ciąży na nim obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o wadach usługi tak, aby jej organizator miał szansę na doprowadzenie usługi do stanu zgodnego z umową.

Potrzebujesz pomocy przy złożeniu reklamacji? Złożyłeś reklamację a biuro podróży nie poczuwa się do odpowiedzialności za Twój zmarnowany urlop? Zapraszam do kontaktu, pomogę ocenić Twoją sprawę i podpowiem jakie kroki należy dalej podjąć.

Spotkanie w Kancelarii można umówić:

  • telefonicznie – dzwoniąc pod numer: 665-855-111
  • mailowo – wysyłając wiadomość na: kancelaria@dlugoleka-adwokat.pl
Scroll to Top